Studenckie Koło Doskonalenia Procesów działa na Wydziale Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej.

Źródło: Politechnika Poznańska (ŁUKASZ CYNALEWSKI)

Zajmujemy się rozwojem zainteresowań, pogłębianiem wiedzy i umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów z zakresu procesów logistycznych jak również organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach.

Działalność Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów opiera się pracy zespołowej. Realizujemy ciekawe projekty z własnej inicjatywy. Organizujemy wyjazdy naukowo-dydaktyczne do różnych przedsiębiorstw, w celu zapoznania się z ich organizacją i wdrożonymi technologiami oraz tworzeniu rozwiązań wdrażanych w wielu zakładach przemysłowych. Angażujemy się w akcje charytatywne. Jeździmy na konferencje naukowe, piszemy publikacje, dzięki czemu mamy możliwość rozwoju osobistego i poznawania nowinek technologicznych. Organizujemy również szkolenia dla studentów naszego wydziału i współpracujemy w organizacji warsztatów.

Do Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów należą studentki i studenci z kierunków Logistyka lub Zarządzanie, Politechniki Poznańskiej.