SKDP

Studenckie Koło Doskonalenia Procesów

Zajmujemy się rozwojem zainteresowań, pogłębianiem wiedzy i umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów z zakresu procesów logistycznych jak również organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach.