Opiekun honorowy

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

Profesor w swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami budowy i eksploatacji maszyn oraz organizacji i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ergonomii oraz inżynierii produkcji. Przez dwadzieścia lat był wiceprzewodniczącym Komitetu Ergonomii Polskiej Akademii Nauk, przez dwie kadencje kierował Polskim Towarzystwem Ergonomicznym. Jest uznawany za współtwórcę makroergonomii. Wszedł w skład rad redakcyjnych czasopism naukowych, tj. „International Journal of Human Factors in Manufacturing”, „Ergonomia” oraz „Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji”. Brał udział w organizacji programów rozwoju przedsiębiorczości podejmowanych we współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Agencją Rozwoju Regionalnego. Został pierwszym przedstawicielem kraju Europy Środkowowschodniej wyróżnionym nagrodą światową International Ergonomics Association Fellow Award. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi R. P., trzema Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski: Kawalerski, Oficerskim Komandorskim oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

Opiekun naukowy

dr inż. Izabela Kudelska

Instytut Logistyki, Zakład Zarządzania Produkcją i Logistyki 

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. W 2017 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w Poznaniu. Odbywała staże naukowe w Bangkoku (School of Engineering and Technology Asian Institute of Technology, Tajlandia) i Dnipro (Alfred Nobel University, Ukraina). Członek poznańskiego oddziału TNOiK i PTZP.

 

Izabela Kudelska

Opiekun organizacyjny

mgr inż. Hubert Wojciechowski

Instytut Logistyki, Zakład Zarządzania Produkcją i Logistyki

Z wykształcenia logistyk, z zamiłowania fan patrzenia w nocne niebo i rozmyślania. W wolnych chwilach literatura, komputery i spacery. Motto życiowe: „Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać.”

Hubert Wojciechowski-01